Cuộc chiến chống vi nhựa: Những hướng đi mới

Vi nhựa vẫn đang là hiểm họa với con người khi chúng lơ lửng trong không khí, trong nước uống và thậm chí là trong bào thai còn chưa được sinh ra. Hiện các nhà khoa học đã tìm ra một số phương pháp mới nhằm xử lý cuộc khủng hoảng này.

28/02/2021

Thoát nước và xử lý nước thải tại thành phố Nha Trang

Khánh Hòa là tỉnh thuộc trung tâm khu vực duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam, diện tích tự nhiên 5.138km2, dân số 1,2 triệu người với mật độ 235 người/km2. Tỉnh Khánh Hòa có 9 huyện, thị xã, thành phố với trung tâm hành chính đặt tại thành phố Nha Trang

07/05/2017

Ghi nhận 11 loài sinh vật ngoại lai xâm hại

Việc hoàn thành đề tài “Đánh giá hiện trạng sinh vật ngoại lai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và đề xuất biện pháp quản lý” đã góp phần ngăn ngừa, kiểm soát và quản lý các loài sinh vật gây hại.

03/03/2017

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top