24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 24,148,725

TRUY CẬP THÁNG: 1,288

ĐANG ONLINE: 736

Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ (24/03/2018)

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất (14/03/2018)

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 - 2020 (18/01/2018)

Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 (26/09/2016)

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 (27/07/2015)