24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 24,115,817

TRUY CẬP THÁNG: 2,500

ĐANG ONLINE: 836

Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 (26/09/2016)

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 (27/07/2015)