Cấp giấy phép môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III” tại số 02 Đặng Tất, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top