Cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu tại Lô F1, F2, F11 và F12 Khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top