24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 24,206,016

TRUY CẬP THÁNG: 3,477

ĐANG ONLINE: 466

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày môi trường thế giới năm 2019

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày môi trường thế giới năm 2019 (31/05/2019)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày môi trường thế giới năm 2019.

Quy định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh

Quy định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh (17/01/2019)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư hướng dẫn về bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản

Áp dụng bảng giá tính thuế tài nguyên từ ngày 1-1-2019

Áp dụng bảng giá tính thuế tài nguyên từ ngày 1-1-2019 (13/01/2019)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Luật Lâm nghiệp có hiệu lực từ ngày 1-1-2019 (05/01/2019)

Nhiều chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

Nhiều chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng (01/12/2018)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ (24/03/2018)

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất (14/03/2018)

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 - 2020 (18/01/2018)

Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 (26/09/2016)