Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm quy hoạch ký hiệu 132B.Dsl thuộc xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top