Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cát, cuội sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm quy hoạch ký hiệu 138.Cxd thuộc xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top